• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Δήμο Κηφισιάς

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Κηφισιάς. με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:67ΑΓΩΕΜ-ΚΑΚ), πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δεκαοκτώ (18) άτομα, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του ∆ήμου Κηφισιάς , για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη διάρκεια σύμβασης: ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ Γ ́ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 13
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_kifisias_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ