• 213-2072300-2

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ στο Δήμος Περιστερίου

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Περιστερίου με την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2023 (ΑΔΑ:ΨΔ1ΣΩΞ2-YP7).πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δέκα (53) άτομα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμο Περιστερίου που εδρεύει στο Περιστέρι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, τρία (3) άτομα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγών, δώδεκα (12) άτομα ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών , δώδεκα (12) άτομα ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, είκοσι πέντε (25) άτομα
Επισυναπτόμενο Αρχείο

Microsoft Office document icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimos_peristerioy.doc

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ