• 213-2072300-2

Σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Ν.Π.Δ.Δ.
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με την προκήρυξη Β/2022 (ΑΔΑ:9ΕΡ946ΜΨΦΖ-Α9Φ,
πρόκειται να συνάψει σαράντα (40) συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη
πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης, διάρκειας τριών
(3) ετών, εκ των οποίων οι τριάντα τέσσερεις (34) στην Αττική, ως εξής:
Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων κτηματογράφησης - Αγρονόμος
Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ):
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Χολαργός Αττικής.
Συμβάσεις: 17
Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης -
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Χολαργός Αττικής.
Συμβάσεις: 5
Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης -
Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ):
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Χολαργός Αττικής.
Συμβάσεις: 7
Οικονομική παρακολούθηση δαπανών κτηματογράφησης -Οικονομολόγος (ΠΕ)
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής.
Συμβάσεις: 1
Οικονομολόγος /Λογιστής (ΠΕ)
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής.
Συμβάσεις: 2
Οικονομική παρακολούθηση τελών κτηματογράφησης - Οικονομολόγος (ΠΕ) Έδρα:
Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής. Συμβάσεις: 2

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με την προκήρυξη Β/2022 (ΑΔΑ:9ΕΡ946ΜΨΦΖ-Α9Φ, πρόκειται να συνάψει σαράντα (40) συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης, διάρκειας τριών (3) ετών, εκ των οποίων οι τριάντα τέσσερεις (34) στην Αττική, ως εξής: Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων κτηματογράφησης - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ): Έδρα: Γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Χολαργός Αττικής. Συμβάσεις: 17 Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης - Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) Έδρα: Γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Χολαργός Αττικής. Συμβάσεις: 5 Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης - Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ): Έδρα: Γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Χολαργός Αττικής. Συμβάσεις: 7 Οικονομική παρακολούθηση δαπανών κτηματογράφησης -Οικονομολόγος (ΠΕ) Έδρα: Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής. Συμβάσεις: 1 Οικονομολόγος /Λογιστής (ΠΕ) Έδρα: Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής. Συμβάσεις: 2 Οικονομική παρακολούθηση τελών κτηματογράφησης - Οικονομολόγος (ΠΕ) Έδρα: Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής. Συμβάσεις: 2

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ