• 213-2072300-2

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Κηφισιάς. με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:67ΑΓΩΕΜ-ΚΑΚ), πρόκειται να προσλάβει για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δεκαοκτώ (18) άτομα, για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας του

Περιγραφή

Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι ο Δήμος Παλλήνης. με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2023 (ΑΔΑ:ΨΔΗΕΩΞΚ-ΙΩΚ, πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα 4 μηνών δεκαοκτώ (18) άτομα κλάδου ΥΕ Δασεργατών ειδικότητας ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας και τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΔΕ Οδηγών ειδικότητας ΔΕ Οδηγών κατηγορίας Γ ́ ή C ́ , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών
Επισυναπτόμενο Αρχείο

PDF icon proslipsi_prosopikoy_soh_sto_dimo_pallinis_aa.pdf

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ