• 213-2072300-2

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος οικοπέδων εντός της κτηματικής περιφέρειας του Παλαιού Μενιδίου️


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος οικοπέδων εντός της κτηματικής περιφέρειας του Παλαιού Μενιδίου️


Ο Δήμος Αχαρνών σε συνέχεια του «Έργου της Ολιστικής Ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου» και προκειμένου να βελτιώσει την έλλειψη κοινόχρηστων χώρων, αναζητά προς αγορά οικόπεδα ελεύθερα βαρών  εντός της κτηματικής περιφέρειας του παλαιού Μενιδίου.
Κατόπιν τούτου, οι ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να πουλήσουν κάποια ιδιοκτησία τους στο Δήμο, θα πρέπει, εντός τριάντα 30 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης, να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος στο Πρωτόκολλο του Δήμου, η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
Τον τίτλο ιδιοκτησίας με συνημμένο το πιστοποιητικό μεταγραφής.
Απόσπασμα Κτηματολογίου.
Τοπογραφικό Διάγραμμα σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 (προαιρετικά).
Δείτε περισσότερα στο παρακάτω Δελτίο Τύπου ️
http://www.acharnes.gr/content/section-4784


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ