• 213-2072300-2

Καθαρίζουμε τα οικόπεδα μας


Καθαρίζουμε τα οικόπεδα μας


Ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2021 είναι υποχρέωση όλων μας να φροντίζουμε με ίδια μέσα για την :
 Αποψίλωση των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων.
 Απομάκρυνση ξερών χόρτων ή καυστών υλικών.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 50 λεπτά ανά τ.μ. βάσει του Ν.3852/2010 και επιπλέον βεβαιώνεται η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού των οικοπέδων.
Συνεργαζόμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ :
 για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς,
 για την προστασία του περιβάλλοντος,
 για τη διαφύλαξη της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας. 


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ