• 213-2072300-2

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό


Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό


Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός με απόφασή του ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αχαρνών, με θητεία από 03/09/2021 μέχρι 02/09/2022, εντός της τρέχουσας Δημοτικής περιόδου καθώς και την ανάθεση υπογραφών και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες για την εποπτεία, οργάνωση και συντονισμό των κάτωθι:

Α. ΚΑΤΑ ΤΟΠΟ

1. Τον κ.Βρεττό Μιχαήλ κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα ΑΧΑΡΝΩΝ.

2. τον κ. Κωφό Δημήτριο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Β. ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ

1. Τον κ. Αναγνωστόπουλο Παναγιώτη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Συντονισμού Δημοτικού Έργου και Πολεοδομίας

2. Τον κ. Αραμπαντζή Ευάγγελο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας και Δημοτικού Κοιμητηρίου

3. Τον κ. Βρεττό Μιχαήλ καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Πολιτικού Σχεδιασμού & Δημοτικής Αστυνομίας

4. Τον κ. Δαμάσκο Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Την κ. Κατσανδρή Χρηστίνα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

6. Τον κ. Κόνταρη Χρύσανθο καθ΄ύλην Αντιδήμαρχο Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7. Τον κ. Κωφό Δημήτριο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού

8. Τον κ. Ξαγοράρη Νικόλαο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανάπτυξης

9. Τον κ. Πετάκο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας & Δημόσιας υγείας

10. Τον κ. Σιδηρόπουλο Γεώργιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Έργων Αυτεπιστασίας & Πολιτικής Προστασίας

11. Τον κ. Τοπαλίδη Ευστάθιο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Διαχείρισης απορριμμάτων


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ