• 213-2072300-2

Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ενημέρωση για τη διαδικασία


Προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Ενημέρωση για τη διαδικασία


Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών και το Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων Προστασίας σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στην α’ φάση του πιλοτικού προγράμματος.

  • Άτομα με αναπηρία που πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

α. είναι ηλικίας 16-65 ετών

β. έχουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ και συνολική αναπηρία τουλάχιστον 67%

γ. κατοικούν εντός της Περιφέρειας Αττικής

δ. δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00).

Οι Επιλέξιμοι Ωφελούμενοι αξιολογούνται τηρουμένης τις ακόλουθης ποσόστωσης:

α) εξήντα τοις εκατό (60 %) άτομα με κινητική αναπηρία.

β) τριάντα πέντε τοις εκατό (35 %) άτομα με νοητική ή/και αναπτυξιακή ή/και ψυχική αναπηρία

γ) πέντε τοις εκατό (5 %) άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (τυφλοί, κωφοί και τυφλοκωφοί)

Αρχικώς θα επιλεγούν 1.000 άτομα από Αττική και θα λάβουν την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για δύο χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2023 θα προστεθούν επιπλέον 1.000 άτομα από άλλες Περιφέρειες της χώρας. Το 2024 η υπηρεσία θα επεκταθεί πανελλαδικώς.

Υποβολή Αίτησης στο Πιλοτικό Πρόγραμμα

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση τους, έως τις 31 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

prosopikosvoithos.gov.gr  ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους λειτουργεί helpdesk για αναφορά/επίλυση προβλημάτων και παροχή οδηγιών, μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας και τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 7000240

  • Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν και από τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων, αλλά ακόμα η δυνατότητα αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί.

Την υποστήριξη για την ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα θα αναλάβουν οι υπάλληλοι του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αχαρνών.

Τηλ. επικοινωνίας : 2132123115 -114

Email: kentrokoinotitas@acharnes.gr

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ