• 213-2072300-2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΤΟΥ 1ου Ε.Κ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +2021


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΤΟΥ 1ου Ε.Κ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +2021


Η πρώτη ροή στην Ισπανία (Βαρκελώνη) από 01/12/2022 έως και 16/12/2022 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2021 με τίτλο: «Εξειδίκευση σε εφαρμογές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας σε τουριστικά καταλύματα», αφορά τις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και συσχετίζεται με την πράσινη επιχειρηματικότητα και την τουριστική πολιτική.


Η αναγνώριση των πράσινων ικανοτήτων για πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και ο προσδιορισμός της αξίας των πράσινων δεξιοτήτων στη μέγιστη ενεργειακή απόδοση (είτε για κτίρια υπό ανέγερση είτε για κτίρια που χρήζουν αποκατάστασης
και βελτιώσεων). Υπέρ της υιοθέτησης στοχευμένων μέτρων για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών (στη σχολική μονάδα-στην τοπική κοινωνία και την πολιτεία ευρύτερα).

Η υλοποίηση του σχεδίου κινητικότητας και η ενασχόληση με τα παραγόμενα κάθε ροής αποτελεί προβολή της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Η αναγκαιότητα αφορά τη γνωριμία με ένα
ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης για την εξοικονόμηση ενέργειας, από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, στο σχολείο, στην κοινωνία και την εργασία έως την ευρύτερη κοινότητα. Ο τίτλος του σχεδίου: «Εξειδίκευση σε εφαρμογές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας σε τουριστικά καταλύματα» συνδέει γνωστικά αντικείμενα των τομέων: μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και δομικών έργων. Η υποστήριξη της ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων για κάθε επάγγελμα είναι απαραίτητες τόσο στην υφιστάμενη και μελλοντική αγορά εργασίας όσο και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Σημαντική μάθηση συντελείται και εκτός τυπικής εκπαίδευσης. Το αποτέλεσμα απηχεί σημαντικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. Ακόμη καλλιεργούνται πρακτικές συνδημιουργίας. Επίσκεψη σε εταιρεία. (καθημερινή ανατροφοδότηση) (βραδινή συνάντηση)
Οι στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων συνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας (αυξημένα προσόντα και εξειδίκευση), διαμορφώνουν ενεργειακή κουλτούρα και υποστηρίζουν δικτυώσεις με επαγγελματικούς- εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού.
Η αναγνώριση των πράσινων ικανοτήτων για πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και ο προσδιορισμός της αξίας των πράσινων δεξιοτήτων στη μέγιστη ενεργειακή απόδοση (είτε για κτίρια υπό ανέγερση είτε για κτίρια που χρήζουν αποκατάστασης και βελτιώσεων). Υπέρ της υιοθέτησης στοχευμένων μέτρων για τη μείωση των ενεργειακών αναγκών (στη σχολική μονάδα-στην τοπική κοινωνία και την πολιτεία ευρύτερα).
Η σκοπιμότητα υλοποίησης (μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος και τα μαθησιακά αποτελέσματα) περιγράφει/αποτελεί ένα διδακτικό σενάριο, το οποίο προσεγγίζει τη σχολική ύλη με ευρύτητα, εύρος κατάλληλων δραστηριοτήτων, νέες
πρακτικές εξάσκησης, δημιουργικότητα κατασκευής/αποδοχής νέων ιδεών, μεγαλύτερη πρωτοβουλία στην κίνηση των μαθητών/μαθητριών, με διερευνητική λογική και ενεργητική μάθηση. Για προσδοκίες, βασικές γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες, πράσινες στάσεις και βιώσιμες συμπεριφορές.

Η 2η ροή πρόκειται να υλοποιηθεί από 26-4-2023 έως 11-5-2023 (Δελτίο τύπου- ανακοίνωση εκπαιδευτικής αποστολής). Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα συνδέουν την κοινωνική και την εργασιακή εμπειρία των ωφελούμενων. Επιπρόσθετα οργανώνουν δραστηριότητες ανίχνευσης αναγκών


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ