• 213-2072300-2

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ σε έξι σημεία


Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ σε έξι σημεία


Πέρασε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο η έγκριση να προχωρήσει ο Δήμος στην μελέτη για τη σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών σε έξι σημεία του. Οι σημειακές τροποποιήσεις ισχυόντων Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., αφορούν κυρίως μεμονωμένα θέματα αλλαγών χρήσεων γης είτε άλλες ρυθμίσεις περιορισμένης έκτασης ή και αναγκαίες διορθώσεις για την αποσαφήνιση αντιφατικών ή ασαφών διατυπώσεων που έχουν διαπιστωθεί στο κείμενο, στα διαγράμματα ή στη μεταξύ τους ανάγκη εναρμόνισης και συμφωνίας, που δεν προκύπτει από τα ισχύοντα κείμενα και διαγράμματα Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και η μεμονωμένη έγκριση των οποίων δεν ανατρέπει τη συνολική φιλοσοφία και τους βασικούς στόχους σχεδιασμού του ισχύοντος Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

Η τελευταία τροποποίηση (όχι σημειακή) στον Δήμο Αχαρνών είχε γίνει το 2004 στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακού Αγώνες. Έτσι, η σημειακή τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία ώστε να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες προσαρμογών του πολεοδομικού σχεδιασμού σε νέα δεδομένα, οι ανάγκες άμεσων πολεοδομικών ρυθμίσεων που έχουν προκύψει από την εν γένει εφαρμογή του σχεδιασμού, οι ανάγκες εξασφάλισης σε κοινωνικό εξοπλισμό/υποδομές που προκύπτουν από την αλλαγή της διοικητικής δομής καθώς και οι ανάγκες αποσαφηνίσεων και διορθώσεων σφαλμάτων ή και μεμονωμένων αλλαγών ή άλλων ρυθμίσεων/προσαρμογών. Τα πιο χαρακτηριστικά εξ αυτών αφορούν τις σημειακές τροποποιήσεις που εν τέλει αποφασίστηκαν και αφορούν:

1)Τον επανακαθορισμό των ορίων του κοιμητηρίου του Δήμου Αχαρνών με χρήση γης «Ειδικές Χρήσεις»

2) Τον καθορισμό χρήσεων γης «ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ και «ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ» στην Πολεοδομική Ενότητα – Π.Ε. 9 – ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ.

3)Την ένταξη εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της περιοχής «ΦΛΟΓΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ», ως περιοχή προς πολεοδόμηση, με χρήση γης «ΑΜΙΓΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

4)Την επέκταση του ορίου της Δ΄ ΖΩΝΗΣ με χρήση γης «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΨΥΧΗ».

5) Την τροποποίηση του ορίου της Γ΄ ΖΩΝΗΣ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) (περιοχή Ψωρίλα)

6)Τον επανακαθορισμό του ορίου ΒΙΠΑ με χρήση γης «Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης

 

 


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ