• 213-2072300-2

Δανεισμός μουσειοβαλίτσας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: "Το Παιχνίδι στη Διαχρονία"


Δανεισμός μουσειοβαλίτσας στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής με θέμα: "Το Παιχνίδι στη Διαχρονία"


Το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών συνεχίζει την καινοτόμο προσπάθεια, που αφορά στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου μέσω μουσειοσκευών. Η μουσειοσκευή αποτελεί υλικό εναλλακτικής διδασκαλίας για την τάξη ή για χώρους πολιτισμικής αναφοράς, όπως βιβλιοθήκες. Υποστηρίζει, επίσης, τη δημιουργία ενός οικείου περιβάλλοντος μάθησης και ενθαρρύνει τους μαθητές στη μεθοδολογία της έρευνας, τη συγκέντρωση στοιχείων, την ταξινόμησή τους, την εξαγωγή συμπερασμάτων, την ώθηση για δημιουργικές δράσεις μέσα από τη βιωματική μάθηση και το θεατρικό παιχνίδι.

Η μουσειοσκευή - μουσειοβαλίτσα συνοδεύει  και το  εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Το παιχνίδι στην αρχαιότητα» που απευθύνεται σε μαθητές της Τετάρτης Δημοτικού. Το πρόγραμμα και το συνοδευτικό υλικό πληροί τις επιστημονικές και παιδαγωγικές προδιαγραφές και είναι κατάλληλο για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η μουσειοσκευή σχεδιάστηκε για να φέρει πιο κοντά τους μαθητές με τα μουσειακά αντικείμενα που αφορούν τον κόσμο των παιδιών. Η μουσειοβαλίτσα περιέχει πήλινα αντίγραφα παιχνιδιών από την αρχαιότητα  όπως πλαγγόνα, σβούρα, ύιγκα, κουδουνίστρα  κ.ά. Σκοπός του προγράμματος είναι να μάθουν τα παιδιά τις ρίζες και την προέλευσή παιχνιδιών μέσα στη διαχρονία, ατομικών όπως η κούκλα, και ομαδικών όπως το κουτσό, το κρυφτό και η τυφλόμυγα, που απαντώνται στην αρχαιότητα συνεχίζονται στα βυζαντινά χρόνια και φτάνουν  σχεδόν αναλλοίωτα  στο νεότερα χρόνια, αλλά κυρίως  να δώσει αφορμή για παιχνίδι.

  • Η μουσειοσκευή περιέχει πιστά αντίγραφα παιχνιδιών από την αρχαιότητα, έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο και απευθύνεται κυρίως στους μαθητές της πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού χωρίς να αποκλείονται οι μεγαλύτερες τάξεις αλλά και οι μαθητές του νηπιαγωγείου.
  • Ο δανεισμός της μουσειοσκευής γίνεται για δεκαπέντε μέρες και είναι δωρεάν.
  • Η μεταφορά αποτελεί ευθύνη του εκπαιδευτικού.
  • Το υλικό παραλαμβάνει εγγράφως και επιστρέφει στο Τμήμα Αρχαιολογίας ο εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας, τις ώρες λειτουργίας εξυπηρέτησης του κοινού από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 έως 14.00.
  • Απαραίτητη είναι η αίτηση συμμετοχής (οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να την αναζητήσουν στο site του Τμήματος όπου μπορούν να δουν και το υλικό που περιέχει).
  • Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς αντικειμένου το σχολείο οφείλει  να το αντικαταστήσει .

Το ευέλικτο και εύκολα μεταφερόμενο υλικό προσφέρει τη δυνατότητα στα σχολεία που δεν έχουν τη δυνατότητα της συμμετοχής  είτε λόγω της οικονομικής δυσκολίας ή της αδυναμίας μεταφοράς των μαθητών στο μουσείο λόγω κινητικών δυσκολιών να γνωρίσουν το παιχνίδι στην αρχαιότητα, να το συνδέσουν με την αντίστοιχη σχολική ύλη και να το εξετάσουν διαχρονικά και διαπολιτισμικά ως φορείς μηνυμάτων. 

 


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ