• 213-2072300-2

Οδηγίες στη νοηματική γλώσσα για πρόληψη από δασικές πυρκαγιές και για τη λειτουργία της Υπηρεσίας 112


Οδηγίες στη νοηματική γλώσσα για πρόληψη από δασικές πυρκαγιές και για τη λειτουργία της Υπηρεσίας 112


Με σκοπό την ενημέρωση όλων των πολιτών, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σχεδίασε βίντεο με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και υπότιτλους, με γνώμονα τις απαιτήσεις της εποχής, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πληθυσμιακών ομάδων ΑμΕΑ, ώστε να γνωρίσουν
καλύτερα βασικές οδηγίες πρόληψης για δασικές πυρκαγιές, καθώς και πώς λειτουργεί η Υπηρεσία 112 σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 Πρόληψη για Δασικές Πυρκαγιές - ΑμΕΑ: https://www.youtube.com/watch?v=03Jx0jy5SWI&list=PLFUB54huYw_qkEyHU_LZgcJI9w0zNv29i&index=1

112 - Εξερχόμενο σκέλος: Προσβάσιμη καμπάνια Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:  https://www.youtube.com/watch?v=ELpRs8MqFKk&list=PLFUB54huYw_qkEyHU_LZgcJI9w0zNv29i&index=11

112 - Εξερχόμενο σκέλος: Προσβάσιμη καμπάνια Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:https://www.youtube.com/watch?v=yxff72FMs60&list=PLFUB54huYw_qkEyHU_LZgcJI9w0zNv29i&index=12

 


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ