• 213-2072300-2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πληροφορικής του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αχαρνών


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πληροφορικής του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Αχαρνών


Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αχαρνών θα υλοποιηθούν Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πληροφορικής, όπου μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικοι κάτοικοι του Δήμου.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψηφίου.
Στα τμήματα Δια βίου Μάθησης του Δήμου Αχαρνών θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και των τεσσάρων ενοτήτων για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις πιστοποίησης
Για να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές τις 3 ενότητες για πιστοποίηση (Word 2016, Excell 2016 & Internet/Outlook 2016), θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει και την ενότητα 1 (Windows 10) που αναφέρεται σε όλες τις βασικές έννοιες και εργασίες που έχουν να κάνουν με μία τυπική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
1 Windows 10 (χρήση Η/Υ & Διαχείριση αρχείων) 25 50 20
2 Word 2016 (Επεξεργασία κειμένου) 25 47 3 Excell 2016 (Υπολογιστικά Φύλλα) 25 47
4 Internet /Outlook 2016 (Διαδίκτυο & Ηλεκτρονική Επικοινωνία) 25 47
5 Πιστοποίηση σε Word, Excell, Internet/Outlook - 47


Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο «Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αχαρνών» και αφορά την παροχή υπηρεσιών για την διεξαγωγή προγραμμάτων Πληροφορικής σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αχαρνών. Όλα τα προγράμματα θα ολοκληρώνονται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Κέντρου - Βασιλικής Παπακωνσταντίνου - Πατρών 13, Τ.Κ. 13671 – Αχαρνές. Τα μαθήματα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είναι εφικτό να γίνονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μεσημέρι και απόγευμα τις ώρες που θα υποδεικνύονται από τη διοίκηση του Φροντιστηρίου Ο κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει συστηματικά τα προγράμματα Πληροφορικής. Δύναται να απουσιάζει κάποιες φορές, οι απουσίες όμως, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών που διαρκούν τα προγράμματα (π.χ. 5 ώρες για ένα πρόγραμμα διάρκειας 25 ωρών). Εάν υπερβούν το όριο των απουσιών τότε αυτομάτως διαγράφονται απ’ το κατάλογο των εκπαιδευομένων και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν πλέον το μάθημα.
Η αποδοχή, επομένως, της πρόσκλησης για την παρακολούθηση των τεσσάρων ενοτήτων με την πιστοποίηση είναι δεσμευτική και θα πρέπει να γίνεται με συναίσθηση ευθύνης της υποχρέωσης που αναλαμβάνετε.
Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας κάποιοι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν να διακόψουν τη συμμετοχή τους στα προγράμματα, πρέπει να μας το γνωστοποιούν τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά, καθώς και τους λόγους που τους ώθησαν σε μια τέτοια απόφαση.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δ. Αχαρνών:
Υπεύθυνη Τηλ. επικοινωνίας: Μπούκη Ελεάνα 2132072470


Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο κεντρικό πρωτόκολλο info@acharnes.gr και όσοι ενδιαφερόμενοι δεν δύναται να υποβάλλουν ηλεκτρονική συμμετοχή, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, 2ος όροφος, και ώρες 09:00 πμ έως 15:00 μμ στο Δημαρχείο Αχαρνών,


Φιλαδελφείας 87& Αθ. Μπόσδα.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ