• 213-2072300-2

Ανακοίνωση περί καθαρισμού ή αποψίλωσης οικοπέδων προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς


Ανακοίνωση περί καθαρισμού ή αποψίλωσης οικοπέδων προς αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς


Εν’ όψει της αντιπυρικής περιόδου 2024 (από 1/5/2024 έως και 31/10/2024) και στα πλαίσια των μέτρων πυροπροστασίας με σκοπό την πρόληψη και την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή την ταχεία επέκτασή της, παρακαλούμε όπως προβείτε σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών σας - ακάλυπτων χώρων έως την 30η Απρίλη 2024 και την άμεση απομάκρυνση των υπολειμμάτων με ίδια μέσα.

Εφόσον ολοκληρωθεί ο καθαρισμός μέχρι τις 30 Απρίλη 2024, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε με υπεύθυνη δήλωση: α) το Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (σύμφωνα με το αρ. 53Α του Ν. 4662/20 όπως προστέθηκε στο αρ. 31 του Ν. 5075823) και β) την Υπηρεσία μας (στην ταχ.δ/νση Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα ή στο email: info@acharnes.gr) σημειώνοντας τα ακριβή στοιχεία της ιδιοκτησίας σας όπως δ/νση γεωτεμαχίου και ΚΑΕΚ καθώς και τις ενέργειες στις οποίες προβήκατε. Ενδεικτικό υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης καθαρισμού του
οικοπέδου βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εντός της ταχθείσας ημερομηνίας επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, από το αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στους ιδιοκτήτες που έχουν μεν υποβάλει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, Υπεύθυνη Δήλωση πλην όμως αυτή είναι ψευδής, τότε η πράξη αυτή θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών καθώς και με χρηματική ποινή.
Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:
α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά,
γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξης της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδους του δέντρου
δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους
ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή απορριμμάτων και
στ) Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.


Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται:

Α) διοικητικό πρόστιμο πενήντα (50) λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, και
Β) βεβαιώνεται εις βάρος των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών, μισθωτών και υπομισθωτών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου περί καθαρισμού του χώρου και απομάκρυσνης των υλικών, σύμφωνα με το αρ. 266 του Ν. 5037/2023.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο καθαρισμός των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων αποτελεί πάγια υποχρέωση των ιδιοκτητών, νομέων, επικαρπωτών, μισθωτών και υπομισθωτών, βάσει του αρ. 4, παρ. 1 της απόφασης του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας 18851 οικ. Φ.700.20/07.04.2023 (ΦΕΚ 2549/19.04.2023 τεύχος Β΄) και θα πρέπει να διατηρούνται καθαροί άνευ προηγούμενης ειδοποίησης από την υπηρεσία μας, ιδιαίτερα καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο Αντιδήμαρχος
Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Ευστάθιος Τοπαλίδης


Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ