• 213-2072300-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Νο Τίτλος Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
21 ΣΥΜΒΑΣΗ 13772_05-02-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
22 ΣΥΜΒΑΣΗ 13228_05-02-2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
23 ΣΥΜΒΑΣΗ 10683/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
24 ΣΥΜΒΑΣΗ 10681/30-01-2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
25 ΣΥΜΒΑΣΗ 10455/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΗΛΕΚΤΡΑ¨ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
26 ΣΥΜΒΑΣΗ 10406/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
27 ΣΥΜΒΑΣΗ 10289/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER-DPO) PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
28 ΣΥΜΒΑΣΗ 10241/30-01-2024 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΈΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
29 ΣΥΜΒΑΣΗ 10234/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΧΑΡΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
30 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 10200/30-01-2024 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ PDF icon ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ