• 213-2072300-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Νο Τίτλος Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
61 ΣΥΜΒΑΣΗ 38419_05-04-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
62 ΣΥΜΒΑΣΗ 38137_05-04-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
63 ΣΥΜΒΑΣΗ 37909/05-04-2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
64 ΣΥΜΒΑΣΗ 37487_24-03-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ( ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ) PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
65 ΣΥΜΒΑΣΗ 36797_21-03-2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
66 ΣΥΜΒΑΣΗ 36209 _03-04-2023 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
67 ΣΥΜΒΑΣΗ 35948_24-03-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
68 ΣΥΜΒΑΣΗ 36371_24-03-2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
69 ΣΥΜΒΑΣΗ 33211_28-03-2023 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
70 ΣΥΜΒΑΣΗ 32357/21-03-2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ