• 213-2072300-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Νο Τίτλος Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
91 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 114511/18-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Η ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
92 ΣΥΜΒΑΣΗ 114471/18-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ PDF icon 08a.symvasi.pdf
93 ΣΥΜΒΑΣΗ 114450/16-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
94 ΣΥΜΒΑΣΗ 114411/21-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
95 ΣΥΜΒΑΣΗ 113931/18-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ «Β» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
96 ΣΥΜΒΑΣΗ 112319/15-11-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
97 ΣΥΜΒΑΣΗ 112322/15-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
98 ΣΥΜΒΑΣΗ 111706/11/11/2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
99 ΣΥΜΒΑΣΗ 111705/11-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
100 ΣΥΜΒΑΣΗ 108901/03-11-2022 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ