• 213-2072300-2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Νο Τίτλος Περιγραφή Σχετικά Αρχεία
101 ΣΥΜΒΑΣΗ 38623_05-04-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Β PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
102 ΣΥΜΒΑΣΗ 38419_05-04-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑ Α PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
103 ΣΥΜΒΑΣΗ 38137_05-04-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
104 ΣΥΜΒΑΣΗ 37909/05-04-2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
105 ΣΥΜΒΑΣΗ 37487_24-03-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ( ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ) PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
106 ΣΥΜΒΑΣΗ 36797_21-03-2023 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
107 ΣΥΜΒΑΣΗ 36209 _03-04-2023 ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
108 ΣΥΜΒΑΣΗ 35948_24-03-2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
109 ΣΥΜΒΑΣΗ 36371_24-03-2023 ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ
110 ΣΥΜΒΑΣΗ 33211_28-03-2023 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ PDF icon ΣΥΜΒΑΣΗ

Φόρμα αναζήτησης

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΗΠΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ